ĮSPŪDŽIO VALDYMO STRATEGIJOS

2023 m. balandžio 18 d.

#dirbantiessuKOMANDA
ĮSPŪDŽIO VALDYMO STRATEGIJOS

Kaip mes formuojame savo įspūdį? Socialinė psichologija išskiria kelias įspūdžio valdymo strategijas (jos glaudžiai susijusios ir su streso įveikos būdais).

ĮSITEIKIMAS (ingratiation). Procesas, kada giriama, aukštinama siekiant patikti kitiems, dažniausiai aukštesnio statuso žmonėms.

ĮBAUGINIMAS (intimidation). Siekiama sukelti kito žmogaus baimę ir tokiu būdu įgyti valdžią bei pranašumą.  Čia visi tie, kam demonstratyviai nerūpi patiks ar nepatiks auditorijai, kas ką pasakys (šypsena). Vadovams tai yra gana efektyvus elgesys, tačiau jei vadovo nebėra arti, tada vadinamas autoritetas nebetenka galios ir darbuotojai gautą laisvę gali išnaudoti saviems tikslams.

SAVĘS AUKŠTINIMAS (self-promotion). Įspūdžio darymas faktiškų ar tariamų galių demonstravimu, ypač jei esama ekspertu.

PAVYZDYS (exemplification). Sukuriamas pavyzdingo, dažnai net ir perdėtai pavyzdingo asmens įspūdis. Jei tai nėra nuoširdu, neveikia.

KENTĖJIMAS (supplication). Savųjų silpnybių, trūkumų, negalios demonstravimas. Pati atviriausia strategija: man niekas nesigauna ir vėl nepasisekė.

TRUKDYMAS SAU / SAVĘS MENKINIMAS (self-handicapping). Tai sąmoningi arba pasąmoniniai verbaliniai ar išorinio elgesio veiksmai, kuriais žmogus kenkia pats sau (Jones, Berglas, 1978) ir tuo pateisina savo prastą rezultatyvumą, veiklų atlikimą. Tai padeda išvengti savęs kaltinimo.

Atpažįstate save? Savo komandos narį?

Tikslas yra atpažinti, kokią strategiją mes esame įpratę dažnausiai naudoti, kokią strategiją nesąmoningai pasirinkome? Ir, žinoma, kad ne šiaip sau tą darėme. Nėra abejonių, kad kažkada būtent tai geriausiai mums veikė ir pasiteisino, nes tenkino svarbius mūsų poreikius.

O kaip dažniausiai naudojama įspūdžio valdymo strategija dabar padeda? Kaip trukdo?

Kas būtų kiek efektyviau mums ir visai mūsų aplinkai (sistemai)? Kur norisi eksperimentuoti? Ką kitaip išbadyti? Kaip galime dirbti su komanda šioje srityje?