MĄSTYMO PARTNERYSTĖ: ASMENYBĖMS

VARDAN PRASMINGO KIEKVIENO SAVITO KELIO || dirbantiems su savimi

MENTORYSTĖ ir SUPERVIZIJA, CCE
su Leda Turai, MCC
PATI ESU BUVUSI CO-TRENERĖ IR MENTORĖ
besimokantiems COACHING ESSENTIALS (L-CON GLOBAL)
KONFERENCIJA
Coaching in the World. Trends and Perspectives (sertifikatas)

Man patinka keliauti po savo atradimų, suvokimų, įžvalgų pasaulį – į panašią kelionę kviečiu ir savo klientus

Mano veiklos tikslas yra kliento augimas, vystymasis, jo savirealizacija, saviraiška ir bene svarbiausia jo prasmingas savitas kelias kuriant vertę sau bei kitiems ir taip darant pasaulį kiek geresniu, kad ir kaip banaliai tai beskambėtų.

Dirbu dažniausiai vardan pilnavertiško, kokybiško kliento gyvenimo (taip, kaip jis tą supranta), kuriame dominuoja vidinė ir iššorinė pusiausyra, stabilumas, ramybė ir laisvė. Klientai labiausiai man dėkoja už tai, kad su manimi jie gali būti savimi, nusiimti kuriam bent laikui savo „kostiumus“, atsakomybes ir kalbėti apie tai, kas iš tiesų jiems rūpi, kas neduoda ramybės. Klientai su manimi gali pajusti save, savo giliausius poreikius ir troškimus, nurimti, atsikvėpti ir taip išlaisvinti reikiamus resursus bei kūrybiškumą, kurie tokie svarbūs jų gyvenimo iššūkiams spręsti bei naujoms augimo kryptims.

Besąlygiškai tikiu žmogumu, jo prigimtiniu kūrybiškumu, potencialu, galimybe vis labiau save atskleisti, vis labiau save realizuoti, vis labiau save įprasminti. Tikiu drąsa, ryžtu imtis veiksmų ne tik tada, kada daug kas vyksta sklandžiai ir sekasi, bet ir tada, kai taip nevyksta ir yra sunku. Man svarbu, kad žmonės patikėtų, kad kartais įkalinę save savo minčių kalėjime, taip pat gali iš jo ir išsilaisvinti. Ribos, kurias svarbu peržengti yra, pirma, ne iššorėje, o viduje.

Mano darbo metu dažniausiai vyksta kokybiška pauzė, kurioje klientas į save ir savo realybę gali pažvelgti tarsi iš šalies, kiek objektyviau ir galbūt pamatyti tai, ko iki šiol nematė ar susimąstyti apie tai, apie ką iki šiol dar nesusimąstė. Kokybiškoje pauzėje, kurioje skatinamas mąstymas, vyksta įsisąmoninimo procesai, mąstymo plėtimas, praeities rekonstravimas, ugdosi kritinis, sisteminis požiūris, strateginis matymas, įgyjama drąsos eksperimentavimui ir pokyčiui. Klientai po sesijų mini aiškumą ir rastus resursus, taip pat įkvėpimą, prasmę ir norą veikti, kurti – dažnai jau kiek kitaip.

Mano darbe yra labai svarbus tarp manęs ir mano klientų sukuriamas ir nuolat puoselėjamas abipusiu pasitikėjimu grįstas ir saugus profesinis santykis. Šis santykis yra mano darbo fundamentas.

Mano ir dažniausiai mano klientų vienos iš pagrindinių vertybių yra: asmeninins ir profesinis augimas, tobulėjimas, smalsumas, drąsa. Būtent dėl mano skirtingos patirties įvairiose srityse ir drąsos keisti savo gyvenimo kryptis mane dažniausiai ir renkasi klientai.

Taip pat yra dar dvi be galo svarbios mano profesinės vertybės: profesionalumas ir žmogiškumas, jų darna. Profesionalumas man labai svarbus, aš dirbu pagal International Coaching Federation (ICF) standartus, kompetencijas ir Etikos kodeksą. Man labai svarbūs yra moksliniai tyrimai ir asmenybės ugdymas pagal pagrįstus, t.y. tyrimais apibrėžtus, kriterijus. Ir vis dėlto šalia profesionalumo yra ir žmogiškumas. Tai gebėjimas įžvelgti, ko reikia būtent tam žmogui, mano klientu, būtent dabar. Profesionalumo ir žmogiškumo sintezė ir yra tai, kad kuria geriausius rezultatus mano veikloje, man tai itin svarbu.

Taigi manyje bei mano veikloje dera vertė, kokybė, profesionalumas ir kartu tikrumas, nuoširdumas, pažeidžiamumas, jautrumas. Vienas iš didžiausių komplimentų man iš kliento yra rekomendacija: „nežinau, ką ji daro, bet liečia esmę, patį fundamentą, kas ir keičia daug“. Mano darbas orientuotas į vertę klientui, jo augimą, vystymąsi ir tai reiškia, kad savo darbo metodus aš pritaikau pagal klientą kiekvienu konkrečiu atveju, neturiu iš anksto paruoštų šablonų.

________________

Kiekvienam reikia žmogaus, kuris yra už Tave, bet ne kiekvienam mąstymo partnerystės. Labai daug kas tampa įmanoma su Tavimi. Be Tavęs niekaip.

Kokios siūlomos galimybės norintiems dirbti kartu?

PAŽINTINĖ SESIJA
100
noriu padirbėti su savimi vieną sesiją Vilniuje arba online ir patirti, kaip veikia mąstymo partnerystė
ĮSKAIČIUOTA
1 individuali iki 90 min. trukmės mąstymo partnerystės sesija, galioja mėnesį
galimybė specialioje sistemoje pačiam rinktis (pasiskirti, perkelti, atšaukti) sesijos laiką iš pasiūlytų galimų
online sesijos įrašas, jei jo norima
Mąstymo partnerystė RAŠTU
250
noriu dirbti su savimi reflektuojant raštu
ĮSKAIČIUOTA
galimybė bet kuriuo laiku reflektuoti raštu, galioja tris mėnesius
neribojamas refleksijų kiekis
mąstymo partnerės tikslingi atsakymai (atspindėjimas, pastebėjimai, klausimai, kt.) į gautas refleksijas bent kartą į savaitę
refleksijoms skirtas pokalbių langas (chatas) specialioje sistemoje
pasirašoma sutartis (itin aktualu dėl konfidencialumo)
INTENSYVŪS DARBO KARTU METAI
1750
noriu dirbti su savimi metus laiko Vilniuje arba online
ĮSKAIČIUOTA
25 individualios iki 90 min. trukmės mąstymo partnerystės sesijos, galioja metus
galimybė specialioje sistemoje pačiam rinktis (pasiskirti, perkelti, atšaukti) sesijų laiką iš pasiūlytų galimų
procedūrinio (kaip vyks procesas) kontrakto sudarymas pagal abipusius šalių poreikius ir galimybes
procesinio (vardan ko dirbsime) kontrakto sudarymas pagal abipusius šalių poreikius ir galimybes
psichologinio (kaip bendradarbiausime) kontrakto sudarymas pagal abipusius šalių poreikius ir galimybes
online sesijų įrašai, jei jų norima
galimybė reflektuoti laikotarpiu tarp sesijų
pasirašoma sutartis (itin aktualu dėl konfidencialumo)