Psichologinis testavimas ir įvertinimas

2024 m. sausio 30 d.

#storiai #kuriegaunasiperilgi

Ši mano savaitė didžia dalimi bėga viename iš ofiso kampų (šypsausi).

Esu patogiai įsitaisius ir ruošiuosi psichologinio testavimo ir įvertinimo dalyko egzaminui.

Tiesa, per šio dalyko seminarus, be kita ko, turėjom bent man unikalią patirtį: atlikome apie 3 val. trukmės intelekto testą.

Du nepriklausomi (anonimiškai) vertintojai pagal sudėtingas procedūras vertino mano verbalinius, matematinius, vizualinius SAMPROTAVIMO gebėjimus (fluidinis intelektas), taip pat kalbines, skaitmenines, vizualines ŽINIAS (kristalizuotas intelektas) bei atmintį.

Aš taip pat vertinau kitus.

Tikslas buvo ne pamatyti, koks mano intelektas ir jo struktūra (nors labai džiaugiuosi, kad dabar tą žinau), bet realiai išmokti atlikti tokio ir panašaus pobūdžio psichologinį testavimą ir įvertinimą. Tai ir yra viena iš psichologų prerogatyvų (konsultuoja gi daugiau kas).

O dabar palieku kelis klausimus pamąstymui ar diskusijai iš tos temos (kai turėsiu daugiau laiko, galėsiu pasidalinti tuo, ką išmokau, tik, prašau, duokite žinoti, jei įdomu):

– kokia dalimi intelektas įgimtas, o kokia lemiamas aplinkos? Kiek jį galima vystyti?

– ar yra vienas didžia dalimi bendras intelektas, ar keli specifiniai? Pvz., kiek 100 balų iš istorijos valstybinio egzamino gali prognozuoti aukštus balus iš kitų valstybinių egzaminų?

– kiek tokie platūs intelekto testai, kurį mes atlikome, prognozuoja darbinę veiklą palyginus su interviu (pokalbiu)?

– kas jau rodo, kad asmuo yra laikomas protiškai atsilikusiu, pvz., nebeimamas dėl šios priežasties į kariuomenę?

P.S. Jei būčiau šiuos dalykus studijavus iš karto po mokyklos, būčiau tikriausiai nelabai ir supratus, labiau tikriausiai iškalus ir pamiršus, o dabar tiesiog gerte geriu į save (šypsausi). Nesakau, kad lengva.