Koučingas komandai

vienas veiksmingiausių įrankių organizacijų vystyme

Certificate in Team Coaching – The Fundamentals
CCEU – ICF akredituota programa – procese
Advanced Team Coaching Training
CCEU – ICF akredituota programa – procese
KOUČINGO KOMANDOMS PRAKTIKA
tandemu su kitu specialistu ir dabar kiek kitomis mokėjimo sąlygomis

Kelti komandų brandos lygmenį

Jau kuris laikas mano profesinio dėmesio centre yra individualus asmenybių ugdymas ir jų ugdymas   g r u p ė s e   pagal  ICF  (eng. – International Coaching Federation) kompetencijas. Pastarąjį pusmetį aktyviai gilinausi ir praktikavau koučingo  k o m a n d o m s  subtilybes. Aukščiau nurodžiau, kokiuose mokymų procesuose dalyvauju ir jiems pasibaigus gausiu atitinkamus tai patvirtinančius dokumentus.

Kokias galimybes siūlau dabar ir kodėl tai svarbu?

Įsivaizduokite aukštą vertę kuriančią ir pati save efektyviai organizuoti gebančią komandą…

Tikriausiai susimąstėte apie gerus rezultatus ir (ar) harmoningus santykius, tiesa? Taip, nors tai ir yra ypač svarbu, visgi kalbame  tik apie 2-3 komandos brandos lygmenį iš 7, dar yra daug erdvės progresui.

Taip pat šiek tiek paintriguosiu klausdama, kodėl net ir aukščiausios lygos „žaidėjus“ (savo srities profesionalus) turinti komanda, nors ir turėtų, bet „nemoka laimėti“ (efektyviai veikti  k a r t u ) ?

Taigi ateinantį pusmetį vykdysiu KOUČINGO KOMANDOMS PRAKTIKĄ, kurios tikslas yra kelti komandų brandos lygį. Dirbsiu tandemu su kitu komandų koučingo specialistu (galėsite pasirinkti iš kelių) ir (!) praktikos metu kiek kitomis mokėjimo sąlygomis.

Trumpai apie tai, kaip vyks procesas

Pagrindiniai  „banginiai“, su kuriais dirbsime komandinio koučingo metu:

  • komandos atsakomybės – įgaliojimai (mandatas);
  • bendrų dalykų kūrimas (įsivaizdavimų eliminavimas);
  • bendravimas;
  • bendradarbiavimas vardan efektyvumo ir ypatingų komandos rezultatų;
  • kolektyvinis ir individualus mokymąsis, vystymąsis, tobulėjimas.

SĄLYGOS ir KITI SVARBŪS ASPEKTAI: (1) vadovas dalyvauja visame procese su kitais komados nariais, taip pat dalyvauja individualiuose pokalbiuose prieš programą ir pagal poreikį programos metu; (2) komandinio koučingo klientas yra visa komanda (su vadovu), bet dirbame ne tik kliento, bet ir organizacijos labui; (3) kai kurie komandinio koučingo proceso susitikimai bus atsitraukimas nuo komandos tiesioginio darbo, užduoties, siekiamų rezultatų, tačiau dauguma jų bus lygiagretūs, t.y. koučingo procesas vyks tuo pat metu ir šalia įprastinio darbo komandoje; (4) pirmenybė tiems, su kuriais aš dirbu asmeniškai; (5) 100 proc. pinigų gražinimo garantija (išskyrus administracinėms išlaidoms padengti skirtą dalį, kuri yra detalizuojama sutartyje ir negrąžinama).

ETAPAI, kurie lauktų:

  • pasiruošimas (poreikių diagnostika, darbas su komandos vadovu, komandos pažinimas);
  • komandinio koučingo procesas (kolkas online susitikimai, iki 2 val. trukmės kas dvi savaites ir tiek savaičių, kiek komandoje yra narių);
  • užbaigimas (proceso apžvalga plius follow up susitikimas jau užbaigus procesą).

Tiesa, daug ką galima komandose kurti ir per individualų koučingą su vadovu – apačioje pridedu galimybę dirbti ir (arba tik) individualiai.

ĮDOMU?

TAIP, NORIU: komandoje
90
„galvoju apie komandą ir noriu dirbti su ja kartu“
ĮSKAIČIUOTA:
iki 90 min. strateginis pokalbis su dviem komandų koučais dėl konkretaus komandinio koučingo proceso (sudarius komandinio koučingo kontraktą šį suma išskaitoma iš mokėtinos sumos)
TAIP, NORIU: individualiai
1750
„galvoju apie komandą, bet noriu dirbti su savimi“
ĮSKAIČIUOTA:
25 individualios sesijos su komandos vadovu, galioja metus
knyga - praktikumas „Tavo pokyčio gidas“
TAIP, NORIU: komandoje ir individualiai
1840
„galvoju apie komandą, noriu dirbti su ja kartu ir taip pat su savimi“
ĮSKAIČIUOTA:
iki 90 min. strateginis pokalbis su dviem komandų koučais dėl konkretaus komandinio koučingo proceso (sudarius komandinio koučingo kontraktą šį suma išskaitoma iš mokėtinos sumos)
25 individualios sesijos su komandos vadovu, galioja metus
knyga - praktikumas „Tavo pokyčio gidas“