SAVOJO AŠ (self-concept) ASPEKTAI

2022 m. gruodžio 19 d.

#dirbantiemssuSAVIMI
Yra toks socialinės psichologijos mokslo terminas Savasis AŠ (self-concept).

Trumpai, tai yra asmens atsakymas į klausimą, kas aš esu? Tai yra žinios, informacija, kurią turime apie save. Tai apima ir dabartinį AŠ, ir galimus ateities AŠ. Tuos, apie kuriuos svajojame ir tuos, kurių baiminamės.

Jau čia yra daug ko pamąstyti apie save, tiesa?
Kaip tik… (atodūsis) ramiai prie papuoštos eglės (šypsena).

Ir dar yra keli galbūt labiau praktiniai aspektai.

Mūsų Savojo AŠ sampratoje yra ir realusis AŠ (ką gebame dabar su esamais resursais), ir idealusis AŠ (ką norėtumėme idealiu atveju realizuoti), ir privalomasis AŠ (apima tai, ką turime pasiekti ar padaryti).

Ir ką mes darome? Siekiame sumažinti neatitikimą tarp:
(1) realiojo AŠ ir tarp idealaus AŠ;
(2) realiojo AŠ ir tarp privalomojo AŠ.

Pirmu atveju (1) patyrus nesėkmę jaučiame nusivylimą ir liūdesį.
Antru atveju (2) patyrus nesėkmę jaučiame kitką – nerimą ir kaltę.

Tad pagal tai, ką jaučiame, galime suprasti, koks gali vykti vidinis konfliktas, kas su kuo neatitinka.

Be to, egzistuoja mūsų savireguliacijos priklausomybė nuo idealaus AŠ, mes jo SIEKIAME, esame AKTYVESNI.

O mūsų savireguliacijos priklausomybė nuo privalomo AŠ yra VENGIMO pobūdžio, esame PASYVESNI.

Vėlgi pagal tai, kas vyksta (ar siekiame, ar vengiame) galime suprasti, kokia savireguliacijos priklausomybė dominuoja. Ar tai tenkina? Ką norime keisti?

#dirbantiemssuKOMANDA tai irgi gali būti aktualu. Ypač atsakant į klausimą, kokią savireguliacijos priklausomybę savo elgesiu provokuojame, iššaukiame kitiuose dažniau ir kokios to pasekmės? Kaip kitaip būtų galima?

Tikrai yra ką pamąstyti, ką?
Kaip tik… (atodūsis) ramiai prie papuoštos eglės (vėl šypsena).

Dar tik pridurtina, kad saviregulicijai reikalinga energija, o būtent – gliukozės lygis kraujyje (Gailliot et. el., 2007), kai ji pasibaigia, mes nebegalime savęs kontroliuoti.

Gražių gražių artėjančių švenčių Jums.