nepageidaujamas identitetas

2022 m. kovo 21 d.

#dirbantiemssuSAVIMI

Nenorimas, nepageidaujamas (unwanted) identitetas yra tai, kas bene labiausiai ‘trigerina’ mumyse gėdą. Ir tai daro nuolatinę ir milžinišką įtaką mūsų mintims, emocijoms ir veiksmams mums to net nesuvokiant.

Trumpai ir praktiškai: jei norite sužinoti, kas Jumyse ‘trigerina’ gėdą, sąžiningai prieš save užbaikite žemiau esantį sakinį.

Man labai labai svarbu, kad aš nebūčiau kitų suvokta(s) kaip______________.

Ir čia noriu palikti daug erdvės Jūsų mąstymui.

Remtasi Ferguson et al., 2000.