devynios kognityvinės strategijos

2022 m. kovo 14 d.

#dirbantiemssuSAVIMI
N. Garnefski išskyrė 9 kognityvines strategijas.

Tai yra tam tikros pastebimai arba nepastebimai mūsų naudojamos mąstymo schemos.

Vienos jų yra neadaptyvios ir turinčios riziką pereiti į depresiją, o kitos – adaptyvios, mus ugdančios ir brandinančios.

NEADAPTYVIOS:
– perdėtas dėmesio sutelkimas (pvz. ruminavimas, tunelinis mąstymas);
– problemos, grėsmės padidinimas (pvz., „tik man taip nutinka, aš esu toks ir toks, taip nuolat ir visur”);
– savęs kaltinimas (nors, pasak autorės, kaltė geriau nei gėda);
– kitų, aplinkybių kaltinimas.

ADAPTYVIOS:
– dalykų pakartotinis (jei reikalinga, vėl ir vėl) įvertinimas;
– koncentracija į teigiamus dalykus;
– situacijos pamatymas kontekste;
– susitaikymas ir paleidimas;
– dėmesio sutelkimas į veiksmų planavimą ir veikimą.